INMED-Karczewscy - blog

Blog

Intensywna terapia – gdy zagrożone jest życie

Pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wprowadza się specjalistyczne postępowanie medyczne, mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych, jak krążenie, oddychanie i czynności ośrodkowego układu nerwowego.  Osoba taka trafia w szpitalu na specjalistyczny oddział, w którym pod opieką anestezjologa prowadzone są czynności lecznicze, mające na celu zastąpienie ustanych lub upośledzonych funkcji ich mechanicznie prowadzonym odpowiednikiem. W...

Czytaj dalej ›

Blog

Dozowniki tlenu – podstawowe informacje

Dozowniki tlenu są urządzeniami montowanymi bezpośredni na butlę, mocowanymi do szyny lub przyłączanymi do panelu, w którym znajdują się gniazda zasilające gazów medycznych. To tzw. przepływomierze medyczne, czyli instrumenty mierzące i regulujące przepływ substancji według zadanego parametru, mogące też redukować jej ciśnienie wejściowe. Mogą zostać wyposażone w pojemnik do nawilżania gazu. Wyróżniamy dozowniki rotametryczne i...

Czytaj dalej ›

Blog

SZKG – cóż to takiego?

Każdy lekarz i każda placówka medyczna kierują się hipokratejską zasadą Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Stąd też, zarówno w standardach, jak i procedurach leczenia znajdują się rozwiązania, które w założeniu mają chronić pacjentów przed ewentualnym negatywnym skutkiem terapii lub leczenia. Placówki lecznictwa używają do zabiegów leczniczych i podtrzymania funkcji życiowych gazów medycznych,...

Czytaj dalej ›

Blog

Miedź przeciwdrobnoustrojowa w badaniach naukowych

Miedź jest drugim, obok srebra, pierwiastkiem, w którym odkryto właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Potwierdzają to liczne publikacje i badania naukowe, w tym badania amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska (wspierane przez Departament Obrony), które nie tylko potwierdziły antybakteryjne właściwości miedzi, ale i doprowadziły do jej rejestracji jako substancji bardzo skutecznie redukującej ryzyko zagrożenia zakażenia czynnikami chorobotwórczymi, zwłaszcza tych...

Czytaj dalej ›

Blog

Czym jest instalacja przyzywowa?

Będący w procesie hospitalizacji pacjent z przyczyn oczywistych nie może znajdować się przez cały czas pobytu w szpitalu pod bezpośrednią opieką lekarza czy pielęgniarki. Aby jednak zapobiec wypadkom i innym niespodziewanym sytuacjom, placówki służby zdrowia i domy opieki instalują systemy sygnalizacyjno-przyzywowe. Dzięki nim chory może, w razie konieczności, przywołać personel medyczny, który pospieszy mu z...

Czytaj dalej ›

Blog

Próżnia – zastosowanie w lecznictwie

Wśród dostarczanych do sal szpitalnych mediów, poza oczywistymi, jak prąd, sprężone powietrze czy tlen, znajdziemy również próżnię. Jakie jest jej zastosowanie? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Próżnia w potrzebnym nam rozumieniu definicji jest stanem wysokiego lub bardzo wysokiego rozrzedzenia gazu. Z fizycznego punktu widzenia, w zbiorniku zawierającym próżnię w stosunku do otaczającej go atmosfery znajduje...

Czytaj dalej ›

Blog

Kolumny anestezjologiczne: opis urządzenia

Kolumna anestezjologiczna to nowoczesne urządzenie spełniające kryteria wyrobu medycznego (zgodnie z wytycznymi Ustawy o wyrobach medycznych implementującej regulacje Dyrektywy 93/42/EEC). Jest odmianą kolumny zasilającej, przeznaczoną do wsparcia pracy anestezjologów. Umieszczana jest na salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii czy szpitalnych oddziałach ratunkowych w celu dostarczenia środków ogólnego znieczulenia, systemu intensywnej terapii, monitoringu stanu zdrowia itp., w...

Czytaj dalej ›

Blog

Tlen – zastosowanie w lecznictwie

Choć powietrze atmosferyczne w większości (niemal 79%) składa się z azotu, a tylko w około 21% z tlenu, to właśnie ten pierwiastek odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg funkcji witalnych u tlenowych organizmach żywych, będąc podstawą ich procesu oddychania. Odkryty około 1773 roku, szybko zaskarbił sobie przychylność lekarzy, którzy zrozumieli jego wartość dla osób cierpiących na problemy respiracyjne,...

Czytaj dalej ›

Blog

Medyczne urządzenia odsysające – wymagania

Medyczne urządzenia odsysające (zwane czasem ssakami medycznymi) to urządzenia służące do odsysania płynów lub wydzielin w trakcie zabiegów medycznych lub do drenażu ssącego bezpośrednio po nich. Znajdują zastosowanie w zabiegach operacyjnych, przy oczyszczaniu z wydzielin aparatu oddechowego (jama ustna, nos, tchawica), drenażu ran czy żołądka. Spotkamy je  w salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, ambulatoriach, izbach chorych,...

Czytaj dalej ›